Ovaj blog je autorsko djelo, i svako raspolaganje istim bez odobrenja autora predstavlja povredu autorskog prava. Zabranjeno je kopiranje, djelomično ili u cijelosti, kao i preuzimanje cjeline ili dijela zaštićenog autorskog djela, te njegovo reproduciranje ili korištenje na bilo koji način, bez odobrenja nositelja autorskih prava, osim u slučaju uobičajenog dijeljenja na društvenim mrežama i Internetu na načine koji čuvaju integritet sadržaja i izvor informacije. Autori u potpisanim tekstovima izražavaju osobne stavove. Sadržaji ne predstavljaju poslovni savjet ili davanje ponude. Temelje se na javno dostupnim podacima za čiju potpunost i točnost autor ne preuzima odgovornost. Čitatelj će imati na umu da preporuke ili predviđanja i mišljenja iznesena na ovim stranicama zavise o materijalnim izvorima, uobičajenim rizicima procjena, projekcija, preporuka, predviđanja i oblikovanja mišljenja. Ista su podložna naknadnoj reviziji. U slučaju izmjena ili ukidanja ranije objavljenih informacija autor nije dužan posebno informirati čitatelje, ali je dužan razumno nastojati sadržaje činiti dostupnima u arhivu stranice. Čitatelje koji su motivirani donošenjem privatnih ili poslovnih odluka poziva se da se u potrebnoj mjeri dodatno informiraju.